$type=carousel$cols=3$show=home

Mengenal Pola Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Bantenekspose.com - Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah berdasarkan wasiat khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (khalifah ketuj...

Bantenekspose.com - Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah berdasarkan wasiat khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (khalifah ketujuh dinasti Bani Umayah). Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada usianya 37 tahun setelah wafat Sulaiman bin Abdul Malik.

Beliau tidak suka dilantik sebagai khalifah dengan sistem turun temurun. Kemudian beliau memerintahkan agar orang-orang berkumpul untuk mendirikan shalat. Selepas shalat,  beliau berdiri menyampaikan pidatonya. Diawal pidato, beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan bershalawat kepada Nabi s.a.w kemudian  berkata: “Wahai sekalian umat manusia! Aku telah diuji untuk memegang tugas ini tanpa meminta pandangan dariku terlebih dahulu dan bukan juga permintaan aku serta tidak dibicarakan dengan umat Islam. Sekarang aku membatalkan ba'iah yang kalian berikan kepada aku dan pilihlah seorang Khalifah yang kamu ridhoi”.

Tiba-tiba orang ramai serentak berkata: “Kami telah memilih kamu wahai Amirul Mukminin dan kami juga ridho. Oleh karena itu,  perintahlah kami dengan kebaikan dan keberkahan”.
Umar bin Abdul Azzs berpesan kepada orang-orang supaya bertakwa, zuhud kepada kekayaan dunia dan mendorong mereka supaya mencintai akhirat, kemudian beliau berkata: “wahai umat manusia! Siapapun yang taat kepada Allah, dia wajib ditaati dan siapapnu yang tidak taat kepada Allah, dia tidak wajib ditaati oleh siapapun.
Wahai umat manusia! Taatlah kamu kepada aku selagi aku taat kepada Allah di dalam memimpin kamu dan jika aku tidak taat kepada Allah, janganlah siapapun mentaati aku”. Setelah itu beliau turun dari mimbar.

Umar bin Abdul Azis mengumpulkan para ulama kemudian beliau berkata kepada mereka: “Aku mengumpulkan kalian semua untuk bertanya pendapat tentang perkara yang berkaitan dengan harta yang diambil secara dholim yang masih berada bersama-sama dengan keluarga aku?” Lalu mereka menjawab: “Wahai Amirul Mukminin! perkara tersebut berlaku bukan pada masa pemerintahan kamu dan dosa kedholiman tersebut ditanggung oleh orang yang mencerobohnya.” 

Umar merasa tidak puas jawaban tersebut,  sebaliknya beliau menerima pendapat dari kelompok yang lain termasuk anak beliau sendiri Abdul Malik yang berkata kepada beliau: “Aku berpendapat bahwa harta itu hendaklah dikembalikan kepada pemilik asalnya selama kamu mengetahuinya. Jika kamu tidak mengembalikannya, kamu akan menanggung dosa bersama-sama dengan orang yang mengambilnya secara dhalim.” Umar berpuas hati mendengar pendapat tersebut lalu beliau mengembalikan semula barangan yang diambil secara dhalim kepada pemilik asalnya.

Selama menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Azis melakukan beberapa kebijakan antara lain: 
1. Bidang Agama
Dalam bidang Agama, Khalifah Umar bin Abdul Azis menerapkan beberapa kebijakan, antara lain:  
a. Menghidupkan kembali ajaran Al-Qur'an dan sunah Nabi
Khalifah menitikberatkan penghayatan agama di kalangan rakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. Khalifah umar telah memerintahkan umatnya mendirikan solat secara berjammah dan menjadikan masjid-masjid sebagai tempat untuk mempelajari hukum Allah sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan para Khulafa’ Ar-Rasyidin.

b. Mengadakan kerja sama dengan ulama-ulama besar
Khalifah sering mengumpulkan para Ulama untuk membicarakan masalah-masalah agama. Khalifah Umar Abdul Aziz mengumpulkan para ahli fiqih’ setiap malam. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama lain tentang mati dan hari qiamat, kemudian mereka sama-sama menangis kerana takut kepada azab Allah seolah-olah ada jenazah di antara mereka.”

c. Menerapkan hukum syariah Islam secara serius
Khalifah menerapkan hukum Islam terhadap Penduduk Himsh yang meminta keadilan terhadap tanah yang telah dirampas oleh Abbas bin Walid bin Abdul Malik. Umar bin Khalifah meminta penjelasan dulu dari Abbas bin Walid bin Malik. Kemudian dia memutuskan untuk mengembalikan tanah yang dirampas ke Penduduk Himsh.

d. Pembukuan Hadits
Memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak. Memerintahkan Muhammad bin Abu Bakar Al-Hazni di Mekah untuk mengumpul dan menyusun hadith-hadith Rosulullah saw. Beliau juga meriwayatkan hadis dari sejumlah tabiin lain dan banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau

2. Bidang Pengetahuan
Dalam bidang Pengetahuan, Khalifah Umar bin Abdul Azis menerapkan kebijakan antara lain:
a. Gerakan Tarjamah
Khalifah mengarahkan cendikawan Islam supaya menterjemahkan buku-buku kedokteran dan berbagai bidang ilmu dari bahasa Yunani, Latin dan Siryani ke dalam bahasa Arab supaya mudah  dipelajari oleh umat Islam

b. Pemindahan Sekolah Kedokteran
Khalifah memindahkan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariah (Mesir) ke Antiokia dan Harran (Turki). Program tersebut didukung dengan gerakan terjamah buku-buku kedokteran dari bahasa-bahasa asing.

3. Bidang Sosial Politik
Dalam bidang sosial politik, Khalifah Umar bin Abdul Azis menerapkan kebijakan antara lain:
a. Menerapkan politik yang adil
Khalifah menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Beliau tidak membedakan antara muslim arab dan non Arab. Semua sama derajatnya. Tidak membedakan hak dan kewajiban antara muslim Arab dan muslim Mawali.

b. Membentuk Tim Monitor
Khalifah membentuk tim monitor dan dikirim ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja para gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan;

c. Memecat Pejabat yang tidak kompeten
Khalifah memecat para pegawai yang tidak layak dan tidak kompeten. Juga memecat para pejabat yang menyelewengkan kekuasaannya. Serta memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat.

d. Meniadakan Pengawal Pribadi
Khalifah menghapuskan pengawal pribadi Khalifah dan Beliau bebas bergaul dengan rakyat tanpa pembatas. tidak seperti khalifah dahulu yang mempunyai pengawal peribadi dan askar-askar yang mengawal istana yang menyebabkan rakyat sukar berjumpa.

f. Menghapus kelas-kelas sosial antara muslim arab dan Muslim non Arab
Pada zaman Khalifah sebelumnya, terjadi perbedaan kelas antara muslim Arab dan non Arab. Penghargaan dan pemberian jabatan lebih diutamakan kepada muslim Arab daripada muslim non Arab. Hal ini menimbulkan konflik sosial dan politik dikalangan umat Islam.

g. Menghidupkan kerukunan dan toleransi beragama
Pada masa khlaifah sebelumnya, kerukunan dan toleransi berjalan dengan baik, tapi masih sedikit kebijakan yang berpihak kepada non muslim. Khalifah Umar bin Abdul Azis mengembalikan gereja yang telah diubah menjadi masjid di zaman Walid bin Abdul Malik. Dan mengizinkan pembangunan gereja.

4. Bidang Ekonomi
Dalam bidang sosial politik, Khalifah Umar bin Abdul Azis menerapkan kebijakan antara lain:
a. Mengurangi beban pajak,
b. Membuat aturan mengenai timbangan dan takaran;
c. Menghapus sistem kerja paksa;
d. Memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur-sumur, dan pembangunan jalan raya;
e. Menyantuni fakir miskin dan anak yatim.
f. Mengambil kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga Khalifah dan mengembalikannya ke Baitulmal 
g. Menitikberatkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin dan
h. menaikan gaji buruh sehingga ada yang setara dengan gaji pegawai kerajaan

5. Bidang Militer
Dalam bidang ini milter , Khalifah Umar bin Abdul Aziz kurang menaruh perhatian untuk membangun angkatan perang yang tangguh. la lebih mengutamakan urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat.

6. Bidang Dakwah dan Perluasan Wilayah
Menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah tidak harus dilakukan dengan kekuatan militer, tetapi dapat dilakukan dengan cara berdakwah amar makruf nahi mungkar. Maka  Khalifah Umar bin Abdul Azis menerapkan kebijakan antara lain:
a. menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Talib dan keluarganya dalam khotbah setiap salat Jum'at. Kebiasaan yang tidak baik itu ia ganti dengan pembacaan firman Allah swt. dalam Surah an-Nahl Ayat 90 yang artinya sebagai berikut. "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

b. Ia mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta mengirim para  pendakwah kepada raja-raja India, Turki dan Barbar di Afrika Utara untuk mengajak mereka kepada Islam

c. menghapuskan bayaran Jizyah yang dikenakan ke atas orang yang bukan Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis, Dinasti Bani Umayah semakin kuat,  tidak ada pemberontakan, berkurang tindakan penyelewengan, rakyat hidup sejahtera sehingga Baitul maal penuh dengan harta zakat karena tidak ada yang mau menerima zakat.

Pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ra, pasukan kaum muslimin sudah mencapai pintu kota Paris di sebelah barat dan negeri Cina di sebelah timur. Pada waktu itu,  Portugal dan Spanyol berada di bawah kekuasaannya.

Sumber: intinebelajar

COMMENTS

Nama

# Endah 'n Resa,3,Abuya Muhtadi,2,Ade Arianto,1,Adi Abdilah,1,AKFC Serang,1,Aktifis Menulis,2,Ali Hanafiah,3,Amin Ma'ruf,1,Andika,1,Asep Rahmatullah,1,Badak Banten,4,Balonbup Pandeglang,6,Banjir Lebak,3,bank banten,2,Bank BJB,2,banten,666,Banten lama,3,Batalyon Mandala Yudha,5,Bawaslu Banten,4,Berita Kepolisian,743,Bhayangkari Polda Banten,1,BI Banten,1,Bid Kum Polda Banten,3,Bid TIK Polda Banten,1,Biddokkes Polda Banten,12,Bidhum,2,Bidhum Polda Banten,589,Bidhumas Polda Banten,105,Bidhurim Polda Banten,1,Bidkum Polda Banten,1,bidpropam polda banten,1,Binuangeun,1,BKM Curug,3,BNN,2,BPJS BANTen,1,BPPOM,1,Brimob Jabar,2,Brimobda Banten,18,bulog tangerang,1,Bus Murni,3,Catatan Redaksi,5,Ciagel kibin,1,Cibobos,1,CIhara Ciparahu,1,Cilangkahan,279,cilegon,60,Cilograng,2,Covid19,173,CPNS Lebak,1,Dandim 0602/Serang,2,Dandim 0603/Lebak,2,Danrem 064/Maualana Yusuf,6,Darul ulum paNyaungan,1,Demokrat Banten,1,Desa,1,Desa Kumpay,2,Desa Kuta mekar,1,Desa Kutamekar Pandeglang,1,Desa panyaungan,1,Desa Tobat,1,Dhuafa,1,di,1,Dinas Pertanian dan Peternakan,1,Dindik Kota Serang,1,Dinkes kota serang,3,Dinkop UMKM,2,Dir Reskrimsus Polda Banten,1,Dirbinmas Polda Banten,3,Dirintelkam Polda Banten,1,Dirkrimsus Polda Banten,1,Dirlantas,1,Dirlantas Polda Banten,6,Dirnarkoba Polda Banten,2,Dishub Kota Serang,1,Disparpora Kota Serang,1,Ditbinmas Polda Banten,2,Ditkrimsus Polda banten,1,Ditlantas Polda Banten,17,Ditlantas Polda Lampung,1,Ditlantas Polres Serang Kota,2,Ditnarkoba,1,Ditnarkoba Polda Banten,1,Ditpamobvit Polda Banten,6,Ditpolairud Polada Banten,1,Ditpolairud Polda Banten,5,Ditreskrimsus Polda Banten,1,Ditreskrimum Polda Banten,1,Ditresnarkoba Polda Banten,5,ditsabhara polwan banten,3,Ditsamapta Polda Banten,17,Ditssamapta Polda Banten,4,DJKN Banten,1,DLH Kota Serang,1,Domper Dhuafa,3,DPD KNPI Banten,43,DPP KNPI,30,DPR RI,6,DPRD Banten,21,DPRD Kab Serang,5,DPRD Kota Serang,33,DPRD Lebak,10,DPRD Pandeglang,1,DtibinmasPolda Banten,2,e-sport,1,Eki Baehaki,16,Ekon,1,Ekonomi,367,Ekonomi Arus Baru,1,Furtasan Nasdem,1,Gas Melon,3,Gas Melon Malingping,1,Gempa Banten2019,5,Gemuk,1,GMNI BAnten,1,Golkar,1,golkar banten,3,GP Ansor Banten,1,Gubernur WH,1,HAMAS,1,Hardi Madu,1,HAri santri,1,hari santri 2018,1,Headline,2,HGN 2018,1,Hikmah,20,Hipka,1,HMI,1,Hukrim,791,Hukum,1,Humas Polres Serang Kabupaten,5,Humas Polres Serang,135,Humas Polres Serang Kota,126,HUT 18 Banten,1,ICMI,1,Ijtima Ulama GPNF,1,Industri,8,iphone,1,iptek,22,IWO Banten,3,IWO Lebak,4,jOKOWI-mARIF amIN,1,Jubir Pancasila,1,Jurus Silat Kaserangan,1,Kab Lebak,1498,Kab Lebak Lebak,1,Kab Pandeglang,450,Kab Serang,730,Kab Serang Serang,1,Kab Tangerag,47,Kab Tangerang,218,Kab. Serang,6,Kab. Tangerang,2,Kab.Tangerang,5,Kabupaten Serang,11,Kabupaten Tangerang,29,Kahmi,1,KAHMI BAnten,1,Kalimaya Lebak,1,Kampanye damai,2,Kampus,7,Kantor Kemenag Pandeglang,3,Kanwil Kemenag Banten,62,Kanwil Kumham Banten,1,Kapal Bosok Curug,2,Kapolda Banten,12,Karang Taruna,1,Kasepuhan Karang,1,Kebun teh Cikuya,1,Kec Panggarangan,6,Kec Anyer,8,Kec Balaraja,2,Kec Banjarsari,8,Kec Baros,2,Kec Bayah,67,Kec Bojonegara,3,Kec Bojong,1,Kec Bojongleles,1,Kec Bojongmanik,2,Kec Carenang,1,Kec Carita,1,Kec Cibadak,2,Kec Cibeber,9,Kec Cigemblong,1,Kec Cigeulis,1,Kec Cihara,31,Kec Cijaku,6,Kec Cikande,8,Kec Cikesal,1,Kec Cikeudal,1,Kec Cikeusal,1,Kec Cikeusik,2,Kec Cikulur,3,Kec Cileles,2,Kec Cilograng,4,Kec Cimanggu,1,Kec Cimarga,3,Kec Cinangka,4,Kec Ciomas,2,Kec Cipanas,7,Kec Cipocok,6,Kec Ciruas,7,Kec Cisata,1,Kec Curug,12,Kec CurugBitung,5,Kec Gunung Kaler,2,Kec GunungKencana,5,Kec Gunungsari,2,Kec Jatiuwung,1,Kec Jawilan,2,Kec Kaduhejo,1,Kec Kalang Anyar,2,Kec Karangtengah,1,Kec Kasemen,10,Kec Kibin,1,Kec Kopo,4,Kec Koroncong,1,Kec Kragilan,2,Kec Kramatwatu,5,Kec Kresek,2,Kec Labuan,3,Kec Lebak Gedong,11,Kec LebakGedong,1,Kec LebakWangi,1,Kec Leuwidamar,3,Kec Maja,2,Kec Majasari,1,Kec Malingping,26,Kec Mancak,4,Kec Mandalawangi,1,Kec Mauk,1,Kec Menes,5,Kec Pabuaran,11,Kec Padarincang,4,Kec Pamarayan,8,Kec Panggarangan,8,Kec Panongan,1,Kec Petir,2,Kec Picung,1,Kec Rangkasbitung,14,Kec Sajira,11,Kec Saketi,2,Kec Sepatan,1,Kec Serang,10,Kec Sobang,4,Kec Solear,1,Kec Sumur,2,Kec Taktakan,8,Kec Tanara,2,Kec Tigaraksa,1,Kec Tirtayasa,5,Kec Tunjung Teja,3,Kec Walantaka,19,Kec Wanasalam,7,Kec Warunggunung,10,Kec. Cilograng,1,kec. Curugbitung,1,Kec. Maja,1,Kec. Saketi,1,Kec.Cilograng,1,Kec.Saketi,1,Keca Sajira,1,Kecamatan Binuang,1,Kecamatan Jombang,1,Kecamatan Pontang,1,Kecamatan Tirtayasa,1,KecMancak,1,Kejari Serang,1,Kejati Banten,1,Kel Cijoro Pasir,1,Kel Kalodran,1,Keluahan Lopang,1,Kemenag,30,Kemenag Cilegon,1,Kemenag kab Serang,2,Kemenag Kota Serang,24,Kemenag Kota Tangerang,1,Kemenag Lebak,6,Kemenag Pandeglang,2,Kemenag Tangsel,2,kesehatan,94,Keu dan Bank,5,Khazanah,39,Kiprah,59,kirab satu negeri,1,KNPI,4,KNPI Banten,35,KNPI Cilegon,11,KNPI Kab Serang,15,KNPI Kab Tangerang,3,KNPI Kota Cilegon,2,KNPI KOta Serang,41,KNPI Kota Tangerang,2,KNPI Kota Tangsel,2,KNPI Lebak,15,KNPI Pandeglang,17,KNPI Tangerang,10,KNPI Tangsel,7,Kodam III/siliwangi,4,Kodim 0601/Pandeglang,27,Kodim 0602/Serang,14,Kodim 0603/Lebak,12,Kodim Lebak,4,kodim serang,2,Komunitas Bela Indonesia,2,Koni Kota Serang,1,konomi,1,kopassus,1,Koperasi,2,Koramil 0213/Padarincang,1,Koramil 0223/Pontang,1,Koramil 0314/Panggarangan,1,Koramil 0315/Bayah,3,Koramil Bayah,1,Korem 064/my,84,Kota Serang,3,Kota Cilegon,138,Kota Serang,1319,Kota Seranng,1,Kota Tagerang,5,Kota Tangerang,185,Kota Tangsel,83,Kotas Serang,1,KotaTangerang,5,KP3b,64,KPU KOta Serang,3,Kpud lebak,1,KTP Tercecer,1,Kumala,3,Lampung,3,Lapindo,1,Laz Harfa,4,lebak,1439,Lebak Smart Tax,1,legislatif,1,Lingkungan Hidup,1,Lion air,1,lmnd kota serang,1,LMND sERANG,1,lmpi kota serang,1,Madrasah Cigemuk,1,Madrasah DIniyah,1,Madrasah Kota Serang,1,Madu Cingagoler,1,Malingping,1,Masjid Agung Kota Serang,1,Matel,12,Menag Lukman,1,menpan RB,1,Mesjid Agung kota Serang,2,Muhamad Ilham,1,NasDem,15,Nasdem Kota Serang,2,Nasdem Lebak,2,nasional,525,Ninja Banten Selatan,1,Nusantara,55,Operasi Mantap Brata Kalimaya 2018,2,opini,49,Pakta Integritas Prabowo,1,PAN Banten,1,pandeglang,283,Pangdam III/Siliwangi,1,Parlemen,144,Partai Bulan Bintang,4,Partai Demokrat,4,Partai Gerindra,23,Partai Golkar,8,Partai Hanura,1,Partai Nasdem,13,Partai PAN,3,Partai PDIP,2,Partai PKB,3,Partai PKS,11,Partai PPP,4,Pasar,2,pasir bayah,1,pasir cihara,12,Pasir Pulomanuk,4,Patia,1,PC PMII Lebak,2,PCNU Lebak,1,PDIP Banten,1,Pelabuhan,1,Pelabuhan Bakauheni,4,Pelabuhan Merak,16,Peluang,1,Pemilu2019,1,PemkaB Lebak,7,pemkab serang,1,pemkot cilegon,1,Pemkot serang,1,Pemutakhiran mandiri,1,pendidikan,461,Pengusaha Malingping,1,Perbankan,7,Perda Diniyah,1,Persis Banten,1,Persit Korem,2,Perumahan Polda Banten,1,PGMI Cihara,1,PII,1,Pilbu Serang,1,Pilbup Pandeglang,4,Pilbuptangerang,1,Pilkda Kab Serang2020,1,Pilpres2019,3,PKBM Melati Tigaraksa,1,PKS Banten,7,PMI Banten,2,PMI Malingping,1,PMII KOta Serang,1,PMII UNIBA Kota Serang,1,Polairud Banten,7,Polda Banten,430,Polda Banten Dirkrimsus Polda Banten,1,Polda Baten,1,Polda Lampung,20,Polek Tanahara,1,Polres Cilegon,57,Polres Kab Serang,8,Polres Kota Serang,1,Polres Lebak,101,Polres Metro Tangerang Kota,1,Polres Pandeglang,38,Polres Serang,187,Polres Serang Kabupaten,6,polres serang kota,154,Polres Tangerang,4,Polres Tangsel,1,PolresSerang Kota,3,Polresta Bandarlampung,26,Polresta Serang,6,Polresta Tangerang,53,Polsek Balaraja,2,Polsek Balarajar,1,Polsek Baros,1,Polsek Bayah,24,polsek cadasari,1,Polsek Carenang,1,Polsek Cibeber,1,Polsek Cijaku,2,Polsek Cikande,5,Polsek Cikeusal,3,Polsek Cikeusik,1,Polsek Cilegon,3,Polsek Cilograng,5,Polsek Cimarga,1,Polsek Cipanas,1,Polsek Cipocok,4,Polsek Ciruas,6,Polsek Curug,2,Polsek CurugBitung,1,Polsek Jawilan,1,Polsek Kasemen,1,Polsek Kopo,1,Polsek Kragilan,2,Polsek Kramatwatu,3,Polsek Maja,2,Polsek Malingping,7,Polsek Pabuaran,27,Polsek Pamarayan,2,polsek panggarangan,2,Polsek Panongan,1,Polsek Patia,1,Polsek Petir,1,Polsek Pontang,2,Polsek Puloampel,1,Polsek Pulomerak,2,Polsek Rangkasbitung,3,Polsek Serang,2,Polsek Serang Kota,3,Polsek Taktakan,1,Polsek Tirtayasa,2,Polsek Walantaka,10,Polsek Walantakan,1,Polsek Warunggunung,1,Polwan Polda Banten,1,Polwan Sabhara,1,Pontren Darul ulum,1,Pontren Riyadul Awamil,1,Pospeda,1,PPP Kota Serang,1,Prabowo Sandi,1,PT Mikwang,3,PUPR Banten,1,PWI Banten,7,Pwi Kab Serang,4,PWI Kab Tangerang,1,PWI LEBak,1,radiasi,2,Ragam,90,Ranmor,3,Relawan Kemanusiaan Banten,1,Revitalisasi Banten lama,2,Riyadul awamil,1,RSKM Cilegon,1,S erang,1,Sahabat Polisi,1,Samapta Polda Banten,1,Satbrimob Polda Banten,13,Satbrimobda Banten,18,Satlantas Polres Lebak,3,Satlantas Polres Pandeglang,1,Satlantas Polres Serang,10,Satlantas Polres Serang Kota,4,Satlantas Polresta Bandar Lampung,1,Satpol PP Lebak,1,Satreskrim Polres Pandeglang,2,Satreskrim Polresta Tangerang,1,Satreskrim Resmob Polresta Tangerang,1,Satresnarkoba Polres Cilegon,1,Satresnarkoba Polres Pandeglang,1,Satresnarkoba Polres Serang,4,Satresnarkrim Polres Serang Kota,1,Sembako,24,Serang,1659,Serang Banten,48,Serang Hukrim,1,Serang Kota,1,serang.Kota Serang,1,Seranng,1,SMAN 1 CIbadak,1,SMAN 13 Tangerang,1,smartphone,2,SMKN 1 Pulo Ampel,1,SMKN 9 Kota Tangerang.,1,SMSI,3,Sorotan,2,Sosok,15,SPN Mandalawangi Kab Pandeglang,1,sRANG,1,STIH Painan,7,STKIP Jawilan,1,STKIP Setia Budi,1,Suara Mahasiswa,112,tagerang,5,tangerang,475,Tangsel,16,Tatu Chasanah,5,TB Amri,1,teknologi,28,Teminal Cipocok,1,Terminal Cipocok,4,tidur,1,TNI,52,TNI-AL,1,TNI-POLRI,92,TPSA Cilowong,2,Tradisi siraman,1,Tsunami Anyer,84,Tsunami Selat Sunda,66,Uhen PPP,2,Ujung Kulon,1,UMKM,91,Unbaja Serang,1,Unma Banten,5,Unpam,1,Unsera,1,Untirta,4,UPH Banten,51,UPH Banten. Christina Florensya Mandagi,1,UPH Jakarta,5,VESBanten,1,video,4,Wahidin Halim,1,Wakapolda Banten,2,Wirausaha,23,Wisata,1,Wisata Minat Khusus dan Petualangan,1,Xiaomi,1,Yonif 320/BP,2,
ltr
item
Berita Banten - Banten Ekspose: Mengenal Pola Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Mengenal Pola Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz
https://1.bp.blogspot.com/-jHsr5B9nwLY/XI3cwsdDRjI/AAAAAAAAQDg/JXtXfDDEB_04w0ttoVOJKweFtHR6rjOUwCLcBGAs/s640/abdul%2Baziz----.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jHsr5B9nwLY/XI3cwsdDRjI/AAAAAAAAQDg/JXtXfDDEB_04w0ttoVOJKweFtHR6rjOUwCLcBGAs/s72-c/abdul%2Baziz----.jpg
Berita Banten - Banten Ekspose
https://www.bantenekspose.com/2019/03/mengenal-pola-kepemimpinan-khalifah.html
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/
https://www.bantenekspose.com/2019/03/mengenal-pola-kepemimpinan-khalifah.html
true
6064287794305037138
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy